Ohayo Sushi Bar

139 Mill Road

CB1 3AA Cambridge


Ohayo Sushi Bar is a Japanese takeaway in Cambridge. Why don't you try our Peking Duck Bento or Special Family Sushi Set ?
Have you tried:
  • 1Sashimi Matsu
  • 2Scallop Sashimi
  • 3Sashimi Moriwase
  • 4Salmon Salad Futomaki
  • 5Sashimi Take